II. jakost

Produkty v druhé jakosti mají určitou drobnou vzhledovou vadu, která však nemá žádný vliv na samotnou funkčnost výrobku.

II. jakost